Biologiska mångfaldens dag – vildbin i Håga

Kung Björns hög Hågavägen, Uppsala

Biologiska mångfaldens dag – Vi samlas vid Björns hög i Hågadalen där Erik Sjödin pratar solitärbin! Plats och tid: 10:00 Kontaktperson: Thomas Persson Vinnersten (070-5727605)