Föredrag: Invasiva främmande arter (Peter Dalin) – digitalt föredrag

Föredrag: Invasiva främmande arter i Sverige. Peter Dalin från Naturvårdsverket håller ett digitalt föredrag i ämnet. Föredraget sker via Microsoft Teams Tid: kl 19:15-20:30 Kontakt: Stefan (073-6002436) Microsoft Teams länk: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGU4YTUxMmUtYmJjMy00ZGI2LTlhNmYtMWQ5YWI4M2YxNThi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270e08322-214a-4b74-ae88-494e6a91bee1%22%2c%22Oid%22%3a%22ddede981-cf6a-48b9-9736-2f918482fcbe%22%7d

Baggträff – nyckelpigor

Vi träffas och skärskådar nyckelpigor. Om du mot förmodan har andra kryp som du vill titta på så går det också bra. Fika till självkostnadspris Plats: Institutionen för Ekologi, SLU, Uppsala Kontakt: Åke Lindelöw (070-6433317)

Baggträff – trägnagare (och ängrar)

Ekologicentrum, SLU Ulls väg 16, Uppsala, Uppsala Sweden, Sverige

Vi träffas och skärskådar trägnagare. Om du mot förmodan har andra kryp som du vill titta på så går det också bra. Fika till självkostnadspris Plats: Institutionen för Ekologi, SLU, Uppsala Kontakt: Åke Lindelöw (070-6433317)

Sommarens skörd

Evolutionsbiologiskt Centrum Norbyvägen 14, Uppsala, Sverige

Sommarens skörd Året startar som vanligt med att vi visar och berättar om insektsåret 2021. Ta med eget material, bilder eller historier! Fika finns förstås! Plats och tid: Evolutionsbiologiskt centrum, Norbyvägen, Uppsala kl 19.15 Kontaktperson: Stefan Eriksson (073-6002436)

Evolutionsmuseet visar samlingarna

Evolutionsmuseet visar samlingarna Hans Mejlon, intendent på Evolutionsmuseet visar och berättar. Fika till självkostnadspris. Plats och tid: Evolutionsmuseet, Villavägen, Uppsala, 19:00 Kontaktperson: Björn Holm (070-8456530)

Baggträff: Asbaggar och stumpbaggar

Baggträff: Asbaggar och stumpbaggar Fika till självkostnadspris. Ta med eget material! Plats och tid: Inst f ekologi, SLU, Ultuna, Ulls väg 16 kl 18.00 Kontaktperson: Åke Lindelöw (070-6433317)

Årsmöte + föredrag om mnemosynefjärilens DNA

Evolutionsbiologiskt Centrum Norbyvägen 14, Uppsala, Sverige

Årsmöte                                   Föredrag: Jacob Höglund – mnemosynefjärilens DNA Årsmötesförhandlingar som följer den vanliga dagordningen samt efterföljande föredrag och fika. Plats och tid: Evolutionsbiologiskt centrum, Norbyvägen, Uppsala kl 19.15 Kontaktperson: Stefan Eriksson (073-6002436)

Digitalt föredrag – Vildbihotellet och dess invånare

Digitalt föredrag Föredrag om vildbihotell och dess invånare Erik Sjödin berättar om bihotellet och dess invånare. Glöm inte vår träff på Biotopia den 22 mars då vi bygger bihotell. Tid kl 19:15; via Microsoft Teams - länk på e-post och som publiceras här när det närmar sig Kontaktperson: Stefan Eriksson (073-6002436)