Föreningens stipendier

Entomologiska föreningen i Upplands stipendier - villkor

ansökningsformulär

 

• Det är för sent att ansöka för 2014. Nästa ansökningsperiod avslutas 30 april 2015.

 

• Utdelning av respektive stipendium sker vanligtvis i slutet av maj eller i början av juni samma år

 

• Kontakta styrelsen för ytterligare information om villkor, behörighet, stipendiesummor med mera

 

• Skriftlig ansökan med ekonomisk kalkyl, skickas till:

Entomologiska Föreningen i Uppland

c/o Stefan Eriksson

Järsta LUGNET 141

743 93 VATTHOLMA

 

e-post: stefaneriksson@eurofins.se

 

• En elektronisk kopia av redovisningen (helst pdf) skickas till

thomas.perssonvinnersten@gmail.com

 

• I ansökan skall ingå: Kort personpresentation, syfte och målsättning med ansökan, ekonomisk kalkyl, fullständig adress (telefonnr och e-post), kontonummer

 

• Redovisning av erhållet stipendium skall ske skriftligen (kort sammanfattning av resultat samt ekonomisk redogörelse) till föreningen inom ett år efter utbetalning

 

• Stipendiat kan få förfrågan om att komma och redovisa sina resultat på en av föreningens föredragskvällar/årsmötet

 

• Det finns inga hinder att erhålla stipendium flera gånger, så länge som korrekt redovisning skett för tidigare erhållit stipendium

 

• Stipendiat kan komma att bli återbetalningsskyldig om erhållet stipendium ej används till a) sökt ändamål, b) förblir outnyttjat under längre tid samt c) stipendiat underlåter sig att avrapportera utförd studie inom 1 år efter att utbetalning skett

 

Bertil Kullenbergs stipendiefond för entomologisk forskning

 

Fondens ändamål: Stipendiefonden har till uppgift att stödja forskning och studier inom entomologin, dvs forskning över landleddjur: insekter, spindeldjur, tusenfotingar och landisopoder.

 

Behörighet att söka: Stipendierna står öppna för forskare och universitetsstuderande ungdom med förtur för forskarstuderande.

 

Total summa att dela ut < 2000 kr

---------------

Maria och Thure Palms uppländska stipendiefond

 

Fondens ändamål: Stipendiefonden har till uppgift att stödja intresserade ungdomar i entomologiska och arachnologiska studier och undersökningar.

 

Behörighet att söka: Stipendierna står öppna för skolungdom företrädelsevis inom gymnasieskolan och högskolestuderande ungdom på nivåer under forskarutbildning (ej antagen till doktorandutbildning).

 

Total summa att dela ut < 100 000 kr

 

Ossiannilssons och Idars fonder

 

Ingegärd och Frej Ossiannilssons stipendiefond

Fondens ändamål: Stipendiefonden har till uppgift att stödja intresserade ungdomar i entomologiska studier och undersökningar.

 

Behörighet att söka: Stipendierna står öppna för studerande ungdom på alla nivåer.

 

Total summa att dela ut < 2000 kr

---------------

Mattias Idars stipendiefond

Fondens ändamål: Stipendiefonden har till uppgift att stödja intresserade ungdomar i entomologiska studier och undersökningar.

 

Behörighet att söka: Stipendierna står öppna för skolungdom företrädelsevis inom gymnasieskolan och högskolestuderande ungdom på nivåer under forskarutbildning (ej antagen tll doktorandutbildning).

 

Total summa att dela ut < 2000 kr

Entomologiska föreningar i Sverige