Höstens program kommer vara något nedbantat. Vi kommer genomföra ett par digitala föredrag samt baggträffar.

På gång 2021

Oktober

 • Lördag 2 oktober kl 10-12 planterades 120 pluggplantor av bl a getväppling på Röboåsen
 • Baggträff (SLU) 20 oktober (tema långhorningar samt liten kurs i monteringsteknik)

Tidigare under året

 • Uppsala kommun har i maj att utfört diverse utglesning av trädskiktet på Röboåsen.
 • Här är ett klipp från SVT om vad som händer på Röboåsen
 • Föreningen har genomfört den första naturvårdsinsatsen på Röboåsen, fler kommer. Håll utkik på hemsida, mail och i framtida program.
 • Åke Lindelöw var exkursionsledare på en lyckad gnagspårsexkursion till östra delarna av länet.
 • Småkrypsspanarna håvade vattenkryp vid Ulva kvarn i september och det var ca 20-30 barn och vuxna på plats!
 • Hela 18 personer var med på nattlyset på Röboåsen den 20 augusti!

 • Årsmötet avlöpte väl och EFU har två nya suppleanter i styrelsen: Christina Winter och Mikael Molander.
 • Entomologiska föreningen i Uppland har beslutat att dela ut Sveriges entomologiska förenings Markägardiplom 2020 till Fortum AB. För ”… deras arbete runt Untra vid nedre Dalälven. Man har där under ca 10 års tid i samarbete med Upplandsstiftelsen förvaltat ca 300 ha skogsmark på ett för insektslivet mycket gynnsamt sätt. Stora arealer har avsatts för fri utveckling samt att man har gjort naturvårdshuggningar för att restaurera lövskog och skapat död ved.”
 • Artdatabanken har beviljat ett ekonomiskt bidrag till föreningens baggträffar – vi kommer att köpa in två nya stereoluppar.

 • Dags att betala årsavgiften.
 • Småkrypsspanarna – tar en time out 2021 men det blir förhoppningsvis andra aktiviteter för stora och små!
 • Glöm inte tidskrifterna: Yrfän och/eller Entomologisk Tidskrift.
 • Yrfän kostar 200 kr (4 nr) för 2021 och ET 350 kr; eller varför inte 500 kr för båda! Betala till Plusgiro 840514-4.
 • Föreningen har fyllt på med material som medlemmar kan köpa
 • Du får väl föreningens mailutskick? Om inte så meddela thomas.perssonvinnersten@gmail.com

Vi erbjuder föredrag, exkursioner, baggträffar och nybörjarträffar i vårt program. Föreningen tillhandahåller viss entomologisk material till medlemmar samt förvaltar flera stipendier främst ämnade att stimulera ungdomars intresse för insekter. EFU har drygt 180 medlemmar

EFU bildMedlemsavgift:
50 kr/år utan ET (vuxen)
25 kr/år utan ET (ungdom upp till 20 år)
Med Entomologisk Tidskrift lägg till 350 kr; Med Yrfän 200 kr; ET och Yrfän 500 kr
Plusgiro: 840514 – 4

Entomologiska Föreningen i Uppland är medlem i Sveriges Entomologiska förening (www.sef.nu)


 • Information om EFU och GDPR hittar du här.