Litteraturtips

Många böcker kan vara lite knepiga att få tag på, men testa gärna Bokbörsen och Antikvariat.net. Två bra sidor som saluför begagnade böcker.

Insekter och andra evertebrater allmänt
Insekter: en fälthandbok (Per Douwes, Heiko Bellman, Åke Sandhall och Christer Hansson)
Fältfauna. Insekter. Vol. 1., Vol. 2:1., Vol. 2:2. (Bengt-Olof Landin)
Svenska småkryp. En bestämningsbok till ryggradslösa djur utom insekter (Ulf Gärdenfors)

Fjärilar
Nationalnyckeln: Dagfjärilar. Hesperiidae – Nymphalidae (Claes U. Eliasson, Nils Ryrholm, Ulf Gärdenfors)
Nationalnyckeln: Ädelspinnare – tofsspinnare, Lasiocampidae – Lymantriidae (Nils Hydén)
Nationalnyckeln: Käkmalar – säckspinnare, Micropterigidae – Psychidae (Bengt Å Bengtsson, Göran Palmqvist)
Svenska fjärilar: en fälthandbok (Bo Söderström)
Sveriges fjärilar, Samtliga Sveriges dag och nattfjärilar (Håkan Elmquist, Göran Liljeberg, Morten Top-Jensen, Michael Fibiger)
Våra fjärilar: dagfjärilar i Norden (Håkan Elmquist, Göran Liljeberg)

Skalbaggar
Nationalnyckeln: Långhorningar. Coleoptera: Cerambycidae (Bengt Ehnström)
Våra skalbaggar och hur man känner igen dem (Carl H Lindroth)
Sandjägare och jordlöpare, Carabidae (Svensk insektfauna) (Carl H Lindroth)
Bladhorningar, Lamellicornia (Svensk insektfauna) (Bengt-Olof Landin)
Kortvingar, Staphylinidae (Svensk insektfauna) (Thure Palm)

Steklar: Myror och getingar
Hymenoptera: Formicidae–Vespidae (Per Douwes, Johan Abenius, Björn Cederberg, Urban Wahlstedt)
Humlor: alla Sveriges arter: så känner du igen dem i naturen – och i trädgården (Göran Holmström)
Humlor i Sverige (Björn Cederberg, Bo Mossberg)
Humlor i Sverige (Bo Söderström)

Blomflugor
Nationalnyckeln: Syrphidae: Syrphinae | Del 1 (Hans Bartsch)
Nationalnyckeln: Syrphidae: Eristalinae & Microdontinae | Del 2 (Hans Bartsch)

Stövsländor
Nationalnyckeln: Psocoptera (Bo W Svensson)

Trollsländor
Trollsländeguiden (Magnus Billqvist, Andy Swash, Dave Smallshire)
Sveriges trollsländor (Göran Sahlén)

Hopprätvingar
Sveriges vårtbitare och gräshoppor (Oskar Kindvall)
Gräshoppor i Sverige (Oskar Kindvall)

Mångfotingar
Nationalnyckeln: Mångfotingar. Myriapoda (Göran Andersson, Bjarne A. Meidell, Ulf Scheller, Per Djursvoll, Graham Budd, Ulf Gärdenfors)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *