Faunaväkteri

Faunaväkteribild

Vad är Faunaväkteri?

Faunaväkteriet är en ideell övervakning av hotade djur. En grundläggande kunskap om hotade arters förekomst samt trender i populationsstorlek och dynamik krävs för att kunna bevara dem. Övervakning och uppföljning är därför en mycket viktig del av bevarandearbetet.

Syfte

Faunaväkteriet bygger på ett nätverk av naturintresserade människor som bidrar med kunskap genom att tillsammans vaka över hotade djurarter.

Vad gör en faunaväktare?

Faunaväktaren följer sina väkteriarters utveckling från år till år genom upprepade besök på en eller flera lokaler.

Vad faunaväktas?

Genom samarbete med Sveriges entomologiska förening har övervakade organismgrupper i första hand blivit de rödlistade insekts- och spindelarterna.

Är du intresserad av att delta så kontakta någon av föreningens samordnare

Stefan Eriksson (tel. 0736-002436) eller Thomas Persson Vinnersten (070-5727605)
Läs mer om verksamheten på ArtDatabankens hemsida
Där hittar du viktig information för att komma i gång.
Kontakta gärna Kajsa Mellbrand, nationell koordinator för Faunaväkteriet, om du har frågor av mer övergripande natur. Kajsa Mellbrand

Har du svårt att välja art och vet inte hur man skall göra. Kontakta Stefan eller Thomas så förklarar vi.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *