Tidigare aktiviteter 2015

2015-01-29   Sommarens skörd (16 deltagare)
2015-02-10   Baggträff på Ultuna: Flugbaggar mfl. Åke Lindelöw
2015-02-26   Årsmöte samt föredrag av Thomas Persson Vinnersten, Skadedjur i våra hem. (16 deltagare)
2015-03-03   Träff på Ultuna: Solitärbin. Erik Sjödin
2015-03-17   Föredrag. Vedlevande skalbaggar i stubbar. Jonas Victorsson, (17 deltagare)
2015-04-14   Baggträff på Ultuna: Vapenflugor och deras allierade. Åke Lindelöw (12 deltagare)
2015-04-25   Föreningens 40-årsfirande med föredrag, utställning och jubileumsfika (28 deltagare)
2015-04-26   Exkursion: Dalbyviken. (12 deltagare)
2015-06-14   Exkursion: Brandområdet väster om Sala. Samexkursion med Västmanland-Dalarnas Entomologförening. Lasse Wikars (30 deltagare)
2015-06-06   Exkursion: Ådö. Thomas Persson Vinnersten (Inställt pga dåligt väder!)
2015-08-30   EFU var som vanligt närvarande vid Stadsskogens dag.
2015-09-13   Exkursion: Nattlys vid Sunnerstagropen. Stefan Eriksson (7 deltagare)
2015-09-19   Exkursion: Forsmark. Åke Lindelöw (10 deltagare)
2015-10-13   Träff på Ultuna: Blomflugor. Åke Lindelöw (4 deltagare)
2015-11-12   Föredrag: De Geers entomologiska bibliotek. Föredraget hölls på Carolina Rediviva, Erik Hamberg (20 deltagare)
2015-11-17   Baggträff: Vivlar. Åke Lindelöw (10 deltagare)
2015-11-30   Föredrag. Spindlar, Kajsa Mellbrand (20 deltagare)
2015-12-08   Baggträff på Ultuna: Diversicornia. Åke Lindelöw (6 deltagare)

Exkursioner med ”Småkrypsspanarna” enligt följande program:
2015-04-19   Bin och andra yrfän – säkra vårtecken
2015-06-07   Humlor – sommarens (g)ulliga pollinatörer. Bo Söderström(deltagare)
2015-06-13   Småkrypsspanarna + Småfågelskådarna = Sant! Exkursion till Hjälstaviken (ca 30 deltagare)
2015-08-16   Fladdermussafari med Johnny de Jong (ca 20 deltagare)
2015-08-30   Insektsspår i Stadsskogen blev tyvärr inställt!
2015-09-13   Bärfisar – sommarens stinkbomber. Exkursion till Morga Hage (ca 15 deltagare)

Tidigare aktiviteter 2014

Tisdag 28 januari
Sommarens skörd lockade 14 personer och är visades bland annat levande exemplar av Europas minsta skalbagge, Baranowskiella ehnstromi.
Tisdag 11 februari
Skinnbaggar skärskådades under Ruth Hobros överseende. Fina djur och fina böcker i ämnet förevisades. 10 personer deltog i övningarna.
Onsdag 26 februari
Det årliga årsmötet avklarades på ca 30 minuter och därefter lyssnade vi på Artur Larsson som hade spännande saker att berätta om växtsteklarnas hemliga leverne. Efteråt blev det semlor och småprat. 30 deltagare.
Tisdag 18 mars
Vi gick igenom växtsteklar under Artur Larssons vakande öga. 7 deltagare.
Tisdag 25 mars
Föredrag om mygg och dykare av Thomas Persson Vinnersten. 11 deltagare.
Tisdag 7 april
Vi ägnade kvällen till vivlarnas mångfald. Åke fanns på plats och ledde oss rätt i identifieringen. 7 deltagare
Torsdag 24 april
Göran Sjöberg berättade om fina dagfjärilar från Afghanistan med omnejd. 16 deltagare
Söndag 4 maj
Vi besökte en klassisk insektslokal, Biskos-Arnö. Vädret var typiskt för våren, ömsom värmande sol och ömsom hagel och snö. Men på det stora hela en trevlig utflykt i vacker miljö. 12 deltagare.
Lördag 14 juni
Exkursion till fjärilsstigen vid Grinduga tillsammans med Gästrikeföreningen. Fint men blåsigt väder. 12 personer deltog
Lördag 23 augusti
Småkrypsspanarna var ute vid Dalkarlskärret och håvade både i vatten och på land. ca 20 deltagare.
Söndag 7 september Exkursion: Tunåsen
Vi är på Tunåsen strax norr om Uppsala. Detta är en torrmarkslokal med en hel del spännande insektsliv. ca 10 deltagare
Tisdag 14 okt Baggträff
Tema. Halvknäppare – Eucnemidae. 11 personer gav sig på den mycket lilla skalbaggsfamiljen halvknäppare.
Onsdag 15 oktober Föredrag om jättepraktbaggen
Sture Marklund berättade om jättepraktbaggen och dess förekomst vid Skulebergets NP. Ett intressant föredrag om denna mycket vackra skalbagge som har en av sina få tillhåll i norra Europa vid Skulebergets fot. 15 deltagare.
Tisdag 4 nov Baggträff
Tema. Praktbaggar
Denna kväll tittade vi närmare på några av naturens egna juveler, praktbaggarna. Vi gick igenom vilken litteratur som är bäst lämpad vid identifiering samt bestämmer medtaget material. 5 deltagare
Tisdag 18 nov Föredrag: Stipendiefördrag
Daniel är en av våra flitigaste stipendiater och den här gången har han varit i Turkiet på jakt efter nya spännande långhorningar. Och visst fann han det han letade efter! Johan fick 2013 ett stipendium för att undersöka insektsfaunan i stadsnära dammar i Stockholmstrakten. 11 deltagare
Tisdag 2 dec Baggträff
Tema. Myror och getingar
Vi ägnade kvällen till några av steklarnas mångfald nämligen myrorna och getingarna. Vi använde Nationalnyckeln och försöker med gemensamma krafter identifiera materialet. 11 deltagare
Torsdag 4 dec mini Sommarens skörd
I avsaknad av föredragshållare blev det lussefika med diverse allmänt insektsprat. 5 deltagare.

Tidigare aktiviteter 2013

Tisdag 29 januari
Som traditionen bjuder inleder vi året med att titta tillbaka på vad föregående år gav i insektsminnen. 15 personer deltog och visade filmer, bilder och insekter från världens Nepal till Gottsunda.
Onsdag 13 februari
Baggträff Tema Parasitsteklar. Maya Johansson kom och introducerade oss i svårigheten att bestämma dessa mångformiga djur. 6 deltagare.
Tisdag 26 februari
Årsmöte + Lindinsekter i Mälardalen
Vi började kvällen med årsmötesförhandlingar (dagordning enligt stadgarna), sen kom Mats Jonsell att berätta om insekter knutna till lind (främst skalbaggar) i Mälardalen. 16 deltagare.
Tisdag 13 mars
Vi sorterade in baggar från Tore Widenfalks donerade samling till SLU-samlingen. Inte mindre än 4 widenfalkar fanns på plats! Sammanlagt var vi 14 personer.
Onsdag 20 mars
Vår årliga stipendieföredragskväll lockade 15 personer och handlade om allt från skalbaggar från Tunisien, insekter i Georgien ur ett konstnärligt perspektiv samt svartoxar i Uppland.
Onsdag 10 april
Baggträff där vi gick igenom insektsordningar för glatta livet. En övning som gav mersmak, vi uppmanar alla att ”samla lite brett” i sommar så återkommer den här aktiviteten under hösten. Några medlemmar fortsatte dessutom med att mata in uppgifter om Widenfalks skalbaggsdonation i Artportalen. 10 besökare.
Tisdag 16 april
Äntligen så kunde vi inviga utställningen av Upplands storfjärilar. Lars Ahlmarks testamente och donation till Entomologiska föreningen och Evolutionsmuseet har genererat denna utställning som finns att beskåda på Evolutionsmuseet. Drygt 30 deltog i invigningen.
Lördag 4 maj
Småkryp i Botan
Visste du att våra vattendrag, åar och dammar är fulla av småkryp? Ca 150 personer om förbi och testade håvning. En succe!
Lördag 11 maj
Båtforsexkursion. Pär Eriksson och Åke Lindelöw guidade oss mellan stock och sten. Svartoxar och cinnoberbaggar behagade visa sig. 15 personer deltog.
Söndag 26 maj
Småkrypsspanarna letade i ko, häst och fårbajs på jakt efter spännande kryp. En finfin dag i vårsolen. Ca 30 deltagare.
Lördag 8 juni
Exkursion tillsammans med botanisterna till Boda. Fantastiskt väder och mycket folk (ca 30) borgade för en underbar dag i fält. En spännande lav och en mängd Mnemosynefjärilar sågs och kryssades.
Söndag 9 augusti
Väderomslag och regn, hagel och betydligt kyligare lockade ändå en tapper skara av Småkrypsspanare till Tunåsen på jakt efter fjärilar. Faktiskt hittade vi en hel del innan vädrets makter fick oss att retirera.
Fredag 16 augusti
En varm och ljum augustinatt vid Wik. Korvgrillning, fladdermusvandring och nattlys. ca 70 deltagare!
Söndag 25 augusti
Vi fanns som vanligt på plats under Stadsskogens dag, det fina vädret hade verkligen lockat ut Uppsalaborna till Stadsskogen och många passerade vårt bord.
Söndag 25 augusti
Dessutom så hade Småkrypsspanarna en gräshopps och vårtbitarexkursion till Sunnerstagropen. Drygt 20 Småkrypsspanare med föräldrar var på plats och hade bland annat hopptävling med gräshoppor!
Torsdag 12 september
Vi studerade ljusskygga gråsuggor i BIOTOPIAs lokaler under ledning av Emil Nilsson och Patrik Ellström. Ca 20 st Småkrypsspanare deltog i de olika experimenten.
Söndag 15 september
Nattlys vid Krusenberg. En ljummen höstkväll hemma hos Ingemar Ahlén med flera lakan som lyste upp den omgivande ekskogen. Vi fick både höra och se lövvårtbitare samt en hel del flyn. 9 deltagare.
Tisdag 24 september
Tema. Trägnagare och närstående. Fem tappra tittade på trägnagare och fikade.
Onsdag 16 oktober
Baggträff med jordlöpare i fokus. 8 personer bestämde jordlöpare och fikade.
Onsdag 13 november
Björn Cederberg höll ett trevligt och inspirerande humleföredrag inför 32 personer.
Onsdag 4 december
Baggträff med det tänkta temat parasitsteklar fick ändras till långhorningar. Steklar får det bli vid ett senare tillfälle. 4 personer fick bland annat se en levande myskbock och en gigantisk ekbock från Italien.
Tisdag 10 december
Hege Vårdal berättade livfullt om René Malaise förunderliga liv. Avslutningsvis visades en mycet underhållande dokumentärfilm om René. 20 deltagare.