Entomologiska Föreningen i Uppland

EFU bild
Information om föreningen
Verksamheten i korthet:
Föredrag, exkursioner, baggträffar och nybörjarträffar är programpunkter som återkommer varje år. Föreningen förvaltar och fördelar medel ur ett flertal stipendiefonder. Dessutom säljer vi entomologisk material till medlemmar.

EFU säljer entomologisk material till medlemmar
EFU förvaltar flera stipendier
EFU har drygt 200 medlemmar

Hemsida:
www.insekteriuppland.se
Samtliga bilder på hemsidan har tagits av Thomas Persson Vinnersten om inte annat anges

Bildgalleri:
galleri.insekteriuppland.se

Medlemsavgift:
400 kr/år, vuxen med Entomologisk Tidskrift
50 kr/år utan ET
375 kr/år, ungdom under 20 år med ET
25 kr/år utan ET
Plusgiro: 840514 – 4
Entomologiska Föreningen i Uppland är medlem i Sveriges Entomologiska förening (www.sef.nu)

Glöm inte att prenumerera på:
Entomologisk Tidskrift

Prenumerationskontor för Entomologisk Tidskrift
Sveriges Entomologiska Förening
c/o Mats Jonsell
Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences
Box 7044
750 07 UPPSALA
Sweden
Tel: (+46) 018 – 67 2876
e-post: mats.jonsell@slu.se

Kontakt
Föreningens adress:
Entomologiska Föreningen i Uppland
c/o Stefan Eriksson
Järsta LUGNET 141
743 93 VATTHOLMA

Kontaktpersoner:
Stefan Eriksson (ordf.)
Tel. 018 – 50 15 59
e-post: stefaneriksson@eurofins.se
Thomas Persson Vinnersten (kassör, webansv.)
Tel. 018 – 50 60 51
e-post: thomas.perssonvinnersten@gmail.com

Styrelsen 2014
Stefan Eriksson (ordförande)
Thomas Persson Vinnersten (kassör)
Anna-Karin Myrin (sekreterare)
Olof Hedgren
Marita Karlsson
Björn Holm
Daniel Marklund (suppleant)
Niklas Österberg (suppleant)
Revisorer: Hans Mejlon, Göran Sahlén
Erik Sjödin (ers.), Rolf Ivarsson (ers.)
Valberedn: Lennart Henstam, Mats Jonsell
Fondförvaltare: Björn Holm (ansv.), Thomas Persson Vinnersten (ers.)

——————-

Föreningen som grundades 1975 av bla Sten Jonsson och Thure Palm har sedan dess varit aktiv i den uppländska naturen.