Stipendier – villkor

Sista dag för ansökan är 30 april (varje år)
• Utdelning av respektive stipendium sker vanligtvis i slutet av maj eller i början av juni samma år
• Kontakta styrelsen för ytterligare information om villkor, behörighet, stipendiesummor med mera

ANSÖKAN OM STIPENDIUM MALL


Skriftlig ansökan med ekonomisk kalkyl, skickas till:
Entomologiska föreningen i Uppland
c/o Stefan Eriksson
Järsta LUGNET 141
743 93 VATTHOLMA
e-post: Stefan.Eriksson@etn.eurofins.com


En elektronisk kopia av redovisningen (helst pdf) skickas till thomas.perssonvinnersten@gmail.com

• I ansökan skall ingå: Kort personpresentation, syfte och målsättning med ansökan, ekonomisk kalkyl, fullständig adress (telefonnr och e-post), kontonummer
• Redovisning av erhållet stipendium skall ske skriftligen (kort sammanfattning av resultat samt ekonomisk redogörelse) till föreningen inom ett år efter utbetalning
• Stipendiat kan få förfrågan om att komma och redovisa sina resultat på en av föreningens föredragskvällar/årsmötet
• Det finns inga hinder att erhålla stipendium flera gånger, så länge som korrekt redovisning skett för tidigare erhållit stipendium
• Stipendiat kan komma att bli återbetalningsskyldig om erhållet stipendium ej används till a) sökt ändamål, b) förblir outnyttjat under längre tid samt c) stipendiat underlåter sig att avrapportera utförd studie inom 1 år efter att utbetalning skett

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *