Utlysta stipendier – sista ansökningsdag 30 april

Bertil Kullenbergs stipendiefond för entomologisk forskning

Fondens ändamål: Stipendiefonden har till uppgift att stödja forskning och studier inom entomologin, dvs. forskning över landleddjur: insekter, spindeldjur, tusenfotingar och landisopoder.
Behörighet att söka: Stipendierna står öppna för forskare och universitetsstuderande ungdom med förtur för forskarstuderande.
Total summa att dela ut < 2000 kr

Maria och Thure Palms uppländska stipendiefond

Fondens ändamål: Stipendiefonden har till uppgift att stödja intresserade ungdomar i entomologiska och arachnologiska studier och undersökningar.
Behörighet att söka: Stipendierna står öppna för skolungdom företrädesvis inom gymnasieskolan och högskolestuderande ungdom på nivåer under forskarutbildning (ej antagen till doktorandutbildning).
Total summa att dela ut < 100 000 kr

Ingegärd och Frej Ossiannilssons stipendiefond

Fondens ändamål: Stipendiefonden har till uppgift att stödja intresserade ungdomar i entomologiska studier och undersökningar.
Behörighet att söka: Stipendierna står öppna för studerande ungdom på alla nivåer.
Total summa att dela ut < 2000 kr

Mattias Idars stipendiefond

Fondens ändamål: Stipendiefonden har till uppgift att stödja intresserade ungdomar i entomologiska studier och undersökningar.
Behörighet att söka: Stipendierna står öppna för skolungdom företrädsvis inom gymnasieskolan och högskolestuderande ungdom på nivåer under forskarutbildning (ej antagen till doktorandutbildning).
Total summa att dela ut < 2000 kr

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *