Välkommen till Entomologiska föreningen i Uppland

På gång

  • Förnya ditt medlemskap inför 2022
  • Programmet för våren 2022 är nu upplagt på hemsidan!

Maj – aktiviteter

  • Lördag – söndag 21–22 maj – Biologiska mångfaldens dag –
    Bioblitz i Toran, Hammarskog
  • Nu på våren är det rätt tid att hitta Upplands landskapsinsekt – cinnoberbagge (Cucujus cinnaberinus) – leta på nydöda aspar (och en del andra träslag) och rapportera dina fynd till Artportalen!

Planer för 2022

  • Vi fortsätter med naturvårdsarbetet på Röboåsen
  • Vi kommer att köra baggträffar som vanligt under vår och höst; nu med nyinköpta stereoluppar!
  • Det finns några exkursioner inplanerade, men vi tar gärna emot förslag på exkursionsmål! E-posta förslag till thomas.perssonvinnersten@gmail.com