EFU bild


Måndag 27 januari
Sommarens skörd
Vi rivstartar året som vanligt med Sommarens skörd – kom och visa vad du sett under 2019!
EBC, Norbyv. 14, Ua. kl. 19:15, Kontakt: Stefan (073-6002436)

Måndag 10 februari
Baggträff: Uppsamlingsheat från förra säsongen.
Har du en obestämd skalbagge liggandes? Ta med den i så fall!
Inst f ekol, SLU, Ultuna, Ulls väg 16. kl. 18.00, Kontakt: Mats J (072-2086359)

Onsdag 26 februari
Kallelse till årsmötet 2020!
Årsmöte + Nils Ryrholm
Föredrag: Tistelfjärilen – den kom, sågs och segrade
EBC, Norbyv. 14, Ua. kl. 19:15, Kontakt: Stefan (073-6002436)

Måndag 9 mars
Baggträff: Asbaggar – Silphidae; ängrar – Dermestidae.
Har du ett lik i garderoben som nu börjar ge resultat? Ta med det som kommit fram i så fall!          
Inst f ekol, SLU, Ultuna, Ulls väg 16. kl. 18.00, Kontakt: Mats J (072-2086359)

Onsdag 1 april – Föredraget hålls via Youtube

https://youtu.be/_oDsDY3o9FM
Föredrag: Nytt i nya rödlistan, Artdatabanken (Sebastian Sundberg och Karin Ahrné) informerar. Vad är de stora problemen och vilka ljuspunkter finns?
Arrangör: Upplands Botaniska förening.

Onsdag 15 april
Baggträff: Svartbaggar – Tenebrionidae och andra olikfotade
Vi tittar närmre på mjölbaggar och närstående
Inst f ekol, SLU, Ultuna, Ulls väg 16. kl. 18.00, Kontakt: Mats J (072-2086359)

Lördag 9 maj
Exkursion: Vi besöker Untraområdet, längs Dalälvens älvfåra. Vi letar cinnoberbagge, älvängslöpare och andra kryp!
Exkursionsledare Pär Eriksson, Upplandsstiftelsen
Plats: ICA Mehedeby kl 10, Kontakt: Thomas (070-5727605)

12-14 juni Entomologmöte Laxön – läs mer här