Program 2021

EFU bild

Årets program kommer vara något nedbantat. Vi kommer genomföra ett par digitala föredrag samt baggträffar.


Onsdag 20 januari
Sommarens skörd – på distans via Microsoft Teams
Vi rivstartar året som vanligt med Sommarens skörd –visa och berätta om dina fynd från 2020!
Teams: länk skickas med e-post
Kl 19:00
Kontakt: Stefan (073-6002436)

Torsdag 4 mars – på distans via Microsoft Teams
Kallelse till årsmötet!
Årsmöte + Långhorningar
Föredrag: Mikael Molander, SLU föreläser om sin forskning om feromoner och långhorningar m.m.
Teams: länk skickas med e-post
Kl 19:00
Kontakt: Stefan (073-6002436)

Onsdag 7 april – Från Falsterbo till Kätkesuando: första elva åren med Svensk Dagfjärilsövervakning

Föredrag på distans via Microsoft Teams
Föredrag: Lars Pettersson kommer att berätta om Svensk Dagfjärilsövervakning
Teams: länk skickas med e-post
Kl 19:00 – 20:30
Kontakt: Stefan (073-6002436)

Lördag 10 april
Arbetsdag 1 – Röboåsen
Vi kommer rustade för ett dagsverke med att dra tallplantor m.m. Ta gärna med lämplig utrustning och matsäck.
Parkeringen vid Röboåsen. kl. 10
Kontakt: Stefan (073-6002436)

Onsdag 21 april – Uganda – Afrikas pärla där väst, öst, Sydafrika och sahelbältet möts

Föredrag på distans via Microsoft Teams
Föredrag: Roger Mugerwa Pettersson kommer och föreläser om insekter och natur från Uganda
Teams: länk skickas med e-post
Kl 19:00 – 20:30
Kontakt: Stefan (073-6002436)

Fredag 23 april
Nattlys – Röboåsen
Vi tar en kort rundvandring i området innan nattlyset, som är en del i att få mer kunskap om vilken fjärilsfauna som området hyser.
Parkeringen vid Röboåsen. kl. 19
Kontakt: Stefan (073-6002436)

Lördag 15 maj
I spåren efter vedlevande insekter
Vi besöker Häverö med omnejd, där Åke Lindelöw är ciceron. Detta är ett utmärkt tillfälle att lära sig mer om vedlevande insekter. Ta med matsäck.
Parkeringen vid Häverö kyrka kl 10
Kontakt: Thomas (070-5727605)

Lördag 19 juni
Båtfors i repris
Vi återvänder till det fantastiska området kring nedre Dalälven för nattlys i sommarnatten. Under själva dagen kanske vi rör oss i lite andra marker än senast. Övernattning i torpet (för 3 personer) hoppas vi kunna ordna.
Parkeringen vid Dragon gate. kl. 10.00
Kontakt: Stefan (073-6002436)

Lördag 18 september Småkrysspanarexkursion: Vattenhåvning vid Ulva Kvarn
En favorit i repris! Susanne Antell leder med van hand en jakt på insekter under ytan. Vi har med oss vattenhåvar och burkar så vi kan samla på oss de kryp vi finner i vattnet.
Ta med stövlar, varma kläder och ordentligt med fika och lunch.
OBS! Vid ihållande regn så ställs exkursionen in!
Plats och tid: Parkeringen vid Ulva Kvarn kl 10:00 – vi håller på till kl 12 med efterföljande fika och/eller lunch.
Kontaktperson: Susanne Antell (0734-607166, sat@du.se)

Onsdag 20 oktober Baggträff: Långhorningar inkl liten kurs i montering
Vi siktar på att hålla en fysisk baggträff (kors i taket!). Vi ses som vanligt på ekologen på SLU. Fika till självkostnadspris. Ta med eget material!
Plats och tid: Inst f ekologi, SLU, Ultuna, Ulls väg 16 kl 18.00
Kontaktperson: Mikael Molander (0768-677093)

Onsdag 10 november Baggträff: Tenebrionoidea/Heteromera
Vi siktar på att hålla en fysisk baggträff. Vi ses som vanligt på ekologen på SLU. Fika till självkostnadspris. Ta med eget material!
Plats och tid: Inst f ekologi, SLU, Ultuna, Ulls väg 16 kl 18.00
Kontaktperson: Mikael Molander (0768 -677093)

Onsdag 17 november Digitalt föredrag: Mats Lindeborg om två dagfjärilars utdöende i Sverige
Tema Melitaea britomartis, veronikanätfjäril och Plebejus argyrognomon kronärtsblåvinge: vad gjordes, vad gick snett, hur hade utdöendena kunnat förhindras.
Tid kl 19:00 Via Microsoft Teams – det går bra att ansluta via länken nedan Tips: Ladda ned Microsoft teamsappen (även om det inte är nödvändigt), testa att den fungerar i god tid före föredraget. Kontaktperson: Thomas Persson Vinnersten (070-5727605)
Teams länk: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmMzYzBmNDUtMmIxNS00MDUxLThmY2EtN2QwMWZmMmEwZDUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270e08322-214a-4b74-ae88-494e6a91bee1%22%2c%22Oid%22%3a%22ddede981-cf6a-48b9-9736-2f918482fcbe%22%7d

Instruktioner för deltagare – digitala möten EFU

Onsdag 1 december Digitalt föredrag: Hur Nordens Ark arbetar med hotade insektsarter
Jimmy Helgesson från Nordens Ark håller ett föredrag om deras utveckling av metoder för att odla hotade insektsarter. Visst fokus läggs på de arter som är aktuella här i Uppland: bredbandad ekbarkbock och nordlig mnemosynefjäril.
Tid 19:00.
Via Microsoft Teams – det går bra att ansluta via länken nedan
Tips: Ladda ned Microsoft teamsappen (även om det inte är nödvändigt), testa att den fungerar i god tid före föredraget. Kontaktperson: Thomas Persson Vinnersten (070-5727605)

Teams länk: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjMxYTRhOTEtMzFhZi00YmYzLTgwZDEtOTc2MDIwYjVjMjE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270e08322-214a-4b74-ae88-494e6a91bee1%22%2c%22Oid%22%3a%22ddede981-cf6a-48b9-9736-2f918482fcbe%22%7d

Instruktioner för deltagare – digitala möten EFU

Onsdag 8 december Baggträff: Praktbaggar (Agrilus specifikt)
Vi siktar på att hålla en fysisk baggträff. Vi ses som vanligt på ekologen på SLU. Fika till självkostnadspris. Ta med eget material!
Plats och tid: Inst f ekologi, SLU, Ultuna, Ulls väg 16 kl 18.00
Kontaktperson: Mikael Molander (0768-677093)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *