Program 2022

EFU bild

Här är 2022 års program. Förhoppningsvis kan vi genomföra allt som vi planerat. Vi kommer blanda ett par digitala föredrag, med analoga träffar så som exkursioner, föredrag  och baggträffar.


Tisdag 25 januari
Sommarens skörd – även i år får det blir digitalt pga pandemin
Året startar som vanligt med att vi visar och berättar om insektsåret 2021.
Plats och tid: Digitalt kl 19.15
Länk till Teamsmötet Klicka här för att ansluta till mötet
Kontaktperson: Stefan Eriksson (0736-002436)

Torsdag 10 februari Digitalt föredrag Niklas Wahlberg

Fjärilars evolution avslöjad med nya DNA-tekniker. Lepidoptera är en megadivers organismgrupp med 170 000 beskrivna arter. Vilka är fjärilarnas familjer, tribus, släkten? Hur blev de så artrika? Hur utvecklades de och vad kommer hända dem i framtiden? Dessa och många andra frågor driver professor Niklas Wahlberg i hans forskning vid Lunds universitet. I kvällens föredrag gör vi en djupdykning i fjärilarnas dolda arvsmassa på jakt efter svaren.

Föredraget hålls på engelska, men frågor kan ställas på svenska.

Länk till Teamsmötet Klicka här för att ansluta till mötet

Tid kl 19:00
Kontaktperson: Stefan Eriksson (0736-002436)

Onsdag 16 februari
Baggträff: Knäppare
Fika till självkostnadspris. Ta med eget material!
Plats och tid: Inst f ekologi, SLU, Ultuna, Ulls väg 16 kl 18.00
Kontaktperson: Mikael Molander (0768-677093)

Tisdag 8 mars Årsmöte
Föredrag: Frank Johansson Ekologi och evolution hos trollsländor
Årsmötesförhandlingar som följer den vanliga dagordningen samt efterföljande föredrag och fika.
Plats och tid: Evolutionsbiologiskt centrum, Norbyvägen, Uppsala kl 19.15
Kontaktperson: Stefan Eriksson (0736-002436)

Onsdag 16 mars
Baggträff: Vivlar
Fika till självkostnadspris. Ta med eget material!
Plats och tid: Inst f ekologi, SLU, Ultuna, Ulls väg 16 kl 18.00
Kontaktperson: Mikael Molander (0768 -677093)

Tisdag 5 april Digitalt föredrag Julia Stigenberg – Via Microsoft Teams – ingen föranmälan krävs
Föredrag: Arbetet med ÅGP arter i vår närhet
Länk till föredraget

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGMwZDZhODMtMzJhYi00YzY5LWE5YTItNWQwOTY1MmFhNTMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270e08322-214a-4b74-ae88-494e6a91bee1%22%2c%22Oid%22%3a%22ddede981-cf6a-48b9-9736-2f918482fcbe%22%7d

Tid kl 19:00
Kontaktperson: Stefan Eriksson (0736-002436)

Onsdag 6 april
Baggträff: Jordlöpare
Fika till självkostnadspris. Ta med eget material!
Plats och tid: Inst f ekologi, SLU, Ultuna, Ulls väg 16 kl 18.00

Torsdag 21 april
Arbetsdag på Röboåsen – vi kontrollerar överlevnad av pluggplantor, gräver bort vallört, förbättrar insektshotell m.m.
Ta med spade, fika, och kläder efter väder.
Plats och tid: Parkeringen vid Röbo 17:00-19:00
Kontaktperson: Thomas Persson Vinnersten (070-5727605)

Söndag 24 april Exkursion med fokus på myror
Moa Pettersson guidar oss djupt ned i myrträsket. Kläder efter väder, rikligt med fika, handlupp är bra.
Plats och tid: Samlingsplats meddelas senare på hemsidan och via e-post, tid 10:00
Kontaktperson: Thomas Persson Vinnersten (070-5727605)

Lördag – söndag 21–22 maj – Biologiska mångfaldens dag –
Bioblitz i Toran, Hammarskog
Kom gärna förbi och hjälp till att hitta spännande kryp!
Strax söder om Uppsala finns Hammarskogs friluftsområde.
En del av Toran har restaurerats till löväng. Där har träden kapats för att släppa in mer ljus till örterna på marken.

Småkrypsspanarexkursion! Under dagen kommer vi att leda 1-2 Småkrypspanarexkursioner. Inklusive vattenhåvning vid Dalkarlskärret kl 12-14 på lördagen.
Plats och tid: Base camp kommer att vara vid Naturskolan. Hela dygnet kl 12 – kl 12
Kontaktperson: Thomas Persson Vinnersten (070-5727605)
Samarrangemang med Biotopia och flera andra aktörer
Hela programmet biotopia.nu

Lördag 4 juni – Vi besöker sandåsarna norr om Uppsala
Vi startar vid Röboåsen men har för avsikt att besöka Tunåsen och Gamla Uppsala högar också. Kanske bibäddarna har fått solitärbin som gäster?
Vid regn så ställs exkursionen in
Plats och tid: Parkeringen vid Röboåsen (ovanför gasmacken), kl 11.
Kontaktperson: Stefan Eriksson (0736-002436)

Fredag 19 augusti – Nattlys vid Wiks slott
Välkommen till nattfjärilslysning i Wikparken!

Vi sätter upp lakan och lampor och hoppas på att locka till oss spännande nattfjärilar. Om du har utrustning är du varmt välkommen att sätta upp den, men annars är det bara att komma som du är. Det är dock viktigt att ta med kläder efter väder samt ficklampa eller pannlampa, då vi kommer gå i mörker. Inga förhandskunskaper krävs! Det kommer finnas experter på plats som kan berätta om de nattlevande insekternas mystiska värld.


Vi samlas vid 20.30 och lyser så länge vi orkar. Mer info om samlingsplats kommer senare.
Upplandsstiftelsen bjuder på enklare fika.

ANMÄLAN: Anmälan och eventuella frågor sker till cajsa.bjorken@upplandsstiftelsen.se.
OBS: Aktiviteten ställs in vid ösregn (meddelas i sådana fall på Upplandsstiftelsens Facebooksida).
Arrangör: Upplandsstiftelsen och Entomologiska föreningen i Uppland

Plats och tid: Wiks slottspark; 20:30
Kontaktperson: Stefan Eriksson (0736-002436)

Söndag 28 augusti – Stadsskogens dag
Äntligen är Stadsskogens dag tillbaka! Föreningen är som vanligt på plats längs Marknadsgatan.
Kom gärna förbi och prata småkryp med oss!
Plats och tid: Marknadsgatan Stadsskogen kl 10-15
Kontaktperson: Stefan Eriksson (0736-002436)

Lördag 3 september – Trädgårdsdagen i Enköping
Vi finns på plats i Drömparken – kom gärna förbi och prata insekter med oss! Det kommer även gå att bygga ett insektshotell/bihotell i närheten av där vi står (Erik Sjödin leder detta)
Plats och tid: Drömparken Enköping kl 10-15
Kontaktperson: Thomas (070-5727605)

Söndag 4 september – Fotokurs i fält – Morga Hage
Anders Lindström leder en fältbaserad fotokurs i hur man kan förbättra sin fototeknik. Vi ses på parkeringen vid Morga Hage kl 11. Givetvis går det bra att exkurera även utan kamera!
Anmälan till Thomas (thomas.perssonvinnersten@gmail.com)
Plats och tid: Parkeringen vid Morga Hage kl 11
Kontaktperson: Thomas (070-5727605)

Torsdag 22 september – Småkrypsspanarna letar dödsbud
Disa Eklöf och Anna Lagerqvist (Biotopia) leder en spännande kvällsaktivitet för Småkrypsspanarna. Med ficklampa skall dödsbuden räknas! Vi ses vid Ångbåtsbryggan på SLU (nere vid Fyrisån) och grillar en korv innan räkningen tar vid. Ta med varma kläder och en bra ficklampa. Anmälan till Disa senast 20 september
Anmälan till Disa (disa.eklof@sva.se)
Plats och tid: Ångbåtsbryggan SLU
Kontaktperson: Disa (072-7274237)

Onsdag 12 oktober
Föredrag: Invasiva främmande arter i Sverige. Peter Dalin från Naturvårdsverket håller ett digitalt föredrag i ämnet.
Föredraget sker via Microsoft Teams
Tid: kl 19:15-20:30
Kontakt: Stefan (073-6002436)
Microsoft Teams länk: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGU4YTUxMmUtYmJjMy00ZGI2LTlhNmYtMWQ5YWI4M2YxNThi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270e08322-214a-4b74-ae88-494e6a91bee1%22%2c%22Oid%22%3a%22ddede981-cf6a-48b9-9736-2f918482fcbe%22%7d

Onsdag 9 november
Baggträff med tema nyckelpigor. Vi ses och tittar närmre på nyckelpigor.
Fika till självkostnadspris. Ta med eget material!
Plats och tid: Inst f ekologi, SLU, Ultuna, Ulls väg 16 kl 18.00

Torsdag 17 november
Stipendieföredrag – Indre Cepukaite redovisar sitt arbete som hon fick stipendium för. ” Sand nesting bees in the age
of urbanization: quality of sandy habitat and Biodiversity”
Plats och tid: Evolutionsbiologiskt centrum, Norbyvägen 14, kl 19.00
Fika finns förstås!
Kontakt: Stefan (073-6002436)

Onsdag 30 november
Föredrag – Blombesökande insekter – pollen och nektar som föda hos steklar, fjärilar, tvåvingar och skalbaggar Karin Arhné, Sanna Nordström och Niklas Johansson, Artdatabanken håller ett digitalt föredrag i ämnet.
Föredraget sker via Microsoft Teams: Klicka här för att ansluta till mötet
Tid: kl 19:15-20:30
Kontakt: Stefan (073-6002436)

Onsdag 7 december
Baggträff med tema tränagare. Vi ses och tittar närmre på trägnagare.
Fika till självkostnadspris. Ta med eget material!
Plats och tid: Inst f ekologi, SLU, Ultuna, Ulls väg 16 kl 18.00

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *