Entomologi i Sverige

Sveriges Entomologiska Förening
Naturhistoriska Riksmuseet, enh f entomologi
Institutionen f ekologi, SLU Uppsala
ArtDatabanken

Entomologiska lokalföreningar

Norrlands Entomologiska Förening

Adress: Inst. Ekologi, Miljö & Geovetenskap, Umeå universitet, 901 87 UMEÅ
Tel: 070 -3 252193 (Andreas Garpebring).
E-post: agarpebring@hotmail.com
Hemsida: www.norrent.se

kontaktnätet Jämtlandsentomologerna

Kontaktperson är Lars-Olof Grund, largru@gmail.com.

Logga-150

Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland

Adress: c/o Thomas Harry, Lindhemsvägen 6, 734 94 Strömsholm
E-post: thomas.harry2@gmail.com
Tel: 070 – 981 32 10 (Lars-Ove Wikars)
Hemsida: sites.google.com/site/efidov/

 

Logo_GEF-259x300 (173x200)

Gästriklands Entomologiska Förening

Adress: c/o Pavel Bína, ArtDatabanken, PO Box 7007, 75007 Uppsala
Tel. 076 – 850 52 64 (Pavel Bína),
E-post: insectifera@gmail.com
Hemsida: http://www.insectifera.se/
Föreningens kontonr: 9159-506.800-9.

 

StockholmOrg

Entomologiska föreningen i Stockholm

Adress: Naturhistoriska riksmuseet, Sektionen för entomologi, Box 50007, 104 05 Stockholm.
Tel: 08 – 5195 40 89, fax: 08 – 5195 40 99.
E-post: bert.gustafsson@nrm.se
Hemsida: www.ento.se/

 

Sormland

Föreningen Sörmlandsentomologerna

Adress: c/o Håkan Elmquist, Hedlandet, 647 92 Mariefred.
Tel: 0159 – 125 95, 070 471 68 24.
E-post: info@sormlandsentomologerna.se
Hemsida: www.sormlandsentomologerna.se

 

VEK-logga_stor

Västsvenska Entomologklubben

Adress: Naturhistoriska museet, Box 7283, 402 35 Göteborg.
Tel. 031 – 775 24 41 (Torsten Nordander, Ted von Proschwitz), 031 – 711 56 89 (Johnny Lindqvist).
E-post: info@entomologklubben.se Fax: 031 – 12 98 07
Hemsida: www.entomologklubben.se

 

Oestergoetland

Entomologiska föreningen i Östergötland

Adress: c/o Björn Ström Åbylundsgatan 36
Tel. 013 – 10 34 51
E-post: bjorn_strom@telia.com
Hemsida: www.ostgotaentomologerna.se/

 

Gotland

Gotlands Entomologiska Förening

Adress: c/o Anders Lekander, Lummelundsväg 24, 621 41 Visby, tel. 0498 – 21 88 91.
Tel och fax: 0498 – 49 74 22.
E-post: anders.lekander@gotlandskaninen.se
Hemsida: www.korkmacken.hemsida.net, kommer flyttas till www.korkmacken.se

Logo FSOE orig 300pix

Föreningen SydOstEntomologerna (FSOE)

Adress: c/o Hans Karlsson Fjärilshöjden Dörby Malm 310, 386 96 Färjestaden.
Tel: 0485 – 320 32.
E-post: ka.hans@telia.com
Hemsida: www.fsoe.se

Kronobergs insektsförening (sektion i FSOE)

Adress:c/o Tobias Ivarsson, Svanås Hagtorpet, 342 62 Ör.
Tel: 0472 – 76167
E-post: entomologi@artkunskap.se
Hemsida: www.artkunskap.se

ESIL-300x300 (200x200)

Entomologiska sällskapet i Lund

Adress: Zoologen, Helgonav. 3, 22362 Lund.
Tel: 046 – 15 15 97 (Mikael Sörensson)
E-post: mikael.sorensson@cob.lu.se
Hemsida: www.esil.se

 

 

Entomologi utomlands

Entomologiska föreningen i Helsingfors
Norsk entomologisk förening
Dansk entomologisk förening
Royal Entomological Society

Uppländska länkar

Evolutionsmuseet, Uppsala universitet
Uppsala linneanska trädgårdar
Botaniska sektionen
Upplands Ornitologiska Förening
Upplandsstiftelsen
BIOTOPIA
Naturreservat i Uppsala län

Insektsbilder

Insektsblogg av Aron Landahl och Klara Granlöf
Svensk sida om entomologi
Tjeckisk sida om långhorningar
Tysk sida om jordlöpare
Tjeckisk sida om knäppare
Tysk sida om ängrar
Polsk sida om bladbaggar
Polsk sida om sköldbaggar
Tysk sida om skalbaggar i allmänhet
Tysk sida om världens skalbaggar
Tysk sida om skalbaggar
Rysk sida om skalbaggar i allmänhet
Fransk sida om skalbaggar från Alsace
Riksmuseets fjärilssida
Svenska dag och nattfjärilar
Brittisk sida om flyn från UK
Dipteraforum med bilder
Riksmuseets hopprätvingesida
Tysk sida om steklar m.m.
Brittisk sida om hemiptera

Entomologisk litteratur

Apollobooks, Danmark
Bioform, Tyskland
Pensoft, Bulgarien
Antiquariat Goecke & Evers, Tyskland
NHBS, USA
Vermandel, Holland
Insect.cz, Tjeckien
Bokbörsen, Sverige
Nordiska antikvariat
Naturbokhandeln, Öland
Nationalnyckeln

Blandat mtrl m.m.

Entomologisk material från Tjeckien
Entomologisk material från Tyskland
Station Linné, Öland
Länskartor
Den virtuella floran
Insektsetiketter (makro för word)
Goda råd om samlande (eng)
Fler goda råd (eng)
Försäljning av feromoner (eng)
Pherobank, Holland