EFU bild
Verksamheten i korthet:
Föredrag, exkursioner, baggträffar och nybörjarträffar är programpunkter som återkommer varje år. Föreningen förvaltar och fördelar medel ur ett flertal stipendiefonder. Dessutom säljer vi entomologisk material till medlemmar.

EFU säljer entomologisk material till medlemmar
EFU förvaltar flera stipendier
EFU har ca 200 medlemmar


Hemsida:
www.insekteriuppland.se
Samtliga bilder på hemsidan har tagits av Thomas Persson Vinnersten om inte annat anges

Bildgalleri:
galleri.insekteriuppland.se


Medlemsavgift:
25 kronor för ungdom under 20 år
50 kronor för vuxen
Plusgiro: 840514 – 4
Entomologiska Föreningen i Uppland är medlem i Sveriges Entomologiska förening (www.sef.nu)

Glöm inte att prenumerera på:
Entomologisk Tidskrift (350 kr per år)
Yrfän (200 kr per år)
Väljer du båda tidskrifterna så erhåller du 50 kronor i rabatt

Prenumerationskontor för Entomologisk Tidskrift
c/o Emma Wahlberg
Tel: 070-494 88 55
e-post: emma.wahlberg@nrm.se; pren@sef.nu

Föreningens adress:
Entomologiska Föreningen i Uppland
c/o Stefan Eriksson
Järsta LUGNET 141
743 93 VATTHOLMA

Kontaktpersoner:
Stefan Eriksson (ordf.)
Tel. 073-600 24 36
e-post: stefaneriksson@eurofins.se

Thomas Persson Vinnersten (kassör, webansv.)
Tel. 018 – 50 60 51; 070-572 76 05
e-post: thomas.perssonvinnersten@gmail.com

Kontakt Småkrypsspanarna
Thomas Persson Vinnersten 
Tel. 018 – 50 60 51; 070-572 76 05
e-post: thomas.perssonvinnersten@gmail.com

Styrelsen 2019
Stefan Eriksson (ordförande)
Thomas Persson Vinnersten (kassör)
Björn Holm (vice ordförande)
Niklas Österberg
Daniel Marklund
Åke Lindelöw (suppleant)

Revisorer: Johan Liljeblad, Thomas Ranius
Erik Sjödin (ers.), Rolf Ivarsson (ers.)
Valberedn: Artur Larsson (sammankallande), Susanne Antell
Fondförvaltare: Björn Holm (ansv.), Stefan Eriksson (ers.)


Föreningen som grundades 1975 av bl. a Sten Jonsson och Klas Lejfelt och har sedan dess varit aktiv i den uppländska naturen.