EFU bild
Verksamheten i korthet:
Föredrag, exkursioner, baggträffar och nybörjarträffar är programpunkter som återkommer varje år. Föreningen förvaltar och fördelar medel ur ett flertal stipendiefonder. Dessutom säljer vi entomologisk material till medlemmar.

EFU säljer entomologisk material till medlemmar
EFU förvaltar flera stipendier
EFU har drygt 220 medlemmar

Hemsida:
www.insekteriuppland.se
Samtliga bilder på hemsidan har tagits av Thomas Persson Vinnersten om inte annat anges

Bildgalleri:
galleri.insekteriuppland.se

Medlemsavgift:
25 kronor för ungdom under 20 år
50 kronor för vuxen
Plusgiro: 840514 – 4
Entomologiska Föreningen i Uppland är medlem i Sveriges Entomologiska förening (www.sef.nu)

Glöm inte att prenumerera på:
Entomologisk Tidskrift (350 kr per år)
Yrfän (200 kr per år)
Väljer du båda tidskrifterna så erhåller du 50 kronor i rabatt

Prenumerationskontor för Entomologisk Tidskrift
Sveriges Entomologiska Förening
c/o Mats Jonsell
Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences
Box 7044
750 07 UPPSALA
Sweden
Tel: (+46) 018 – 67 2876
e-post: mats.jonsell@slu.se

Föreningens adress:
Entomologiska Föreningen i Uppland
c/o Stefan Eriksson
Järsta LUGNET 141
743 93 VATTHOLMA

Kontaktpersoner:
Stefan Eriksson (ordf.)
Tel. 018 – 50 15 59
e-post: stefaneriksson@eurofins.se

Thomas Persson Vinnersten (kassör, webansv.)
Tel. 018 – 50 60 51
e-post: thomas.perssonvinnersten@gmail.com

Kontakt Småkrypsspanarna
Thomas Persson Vinnersten 
Tel. 018 – 50 60 51
e-post: thomas.perssonvinnersten@gmail.com

Styrelsen 2018
Stefan Eriksson (ordförande)
Thomas Persson Vinnersten (kassör)
Björn Holm
Niklas Österberg
Daniel Marklund
Karin Arhné (suppleant)
Åke Lindelöw (suppleant)

Revisorer: Johan Liljeblad, Thomas Ranius
Erik Sjödin (ers.), Rolf Ivarsson (ers.)
Valberedn: Artur Larsson, Mats Jonsell
Fondförvaltare: Björn Holm (ansv.), Stefan Eriksson (ers.)

——————-

Föreningen som grundades 1975 av bl. a Sten Jonsson och Klas Lejfelt och har sedan dess varit aktiv i den uppländska naturen.