Trollsländeexkursion till Lilla- och Stora Ramsmossjön

Siggefora badplats Väg 623

Trollsländeexkursion till Lilla- och Stora Ramsmossjön Exkursionsledare: Jonas Myrenås och Claus Reuffler OBS – relativt lång promenad! Vid regn så ställs exkursionen in Plats och tid: Parkeringen öster om Siggeforasjön, kl 11. Kontaktperson: Jonas Myrenås (070-7170414)

Söderöns slåttermarker (samexkursion med Entomologiska föreningen i Stockholm) – anmälan krävs

Söderöns slåttermarker. Vi besöker blom- och kalkrika ängar i skärgårdsmiljö, där Nils Hydén energiskt och framgångsrikt återupptagit hävden av havsstrandängar, torrängar och ”vanliga” ängar. Nils visar oss sina marker och berättar om dess skötsel. Sedan ger vi oss ut och ”inventerar” insektsfaunan för att hjälpa Nils med en gedigen artlista. Samling utanför Naturhistoriska Riksmuseet kl. … Fortsätt läsa Söderöns slåttermarker (samexkursion med Entomologiska föreningen i Stockholm) – anmälan krävs