Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Digitalt föredrag: Blågröna flugor

6 december, 2023 @ 19:00 - 20:00

Johan Ennerfelt och Peter Nielsen som håller på med att skriva en bok om blågröna flugor håller ett digitalt föredrag om flugorna och kanske får vi reda på hur det går med boken …

Plats och tid: Via Microsoft Teams – https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjFlMjEzYTItOGQyNC00MGVhLWE5YmMtYzljOGRmNTg4MWRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270e08322-214a-4b74-ae88-494e6a91bee1%22%2c%22Oid%22%3a%22ddede981-cf6a-48b9-9736-2f918482fcbe%22%7d

Tid: Kl 19.00 (koppla upp i tid)

Kontaktperson: Stefan Eriksson (0736-002436)

Details

Date:
6 december, 2023
Time:
19:00 - 20:00